Loading...

một công ty chuyên về plasma áp suất khí quyển APP

công nghệ thiết bị plasma có kích thước khác nhau

ArP®
ArP là một thương hiệu độc đáo đã đăng ký bằng sáng chế ar plasma của APP một mình.

plasma Products

Nó cung cấp nhiều sản phẩm từ các sản phẩm cỡ nhỏ đến plasma cực kỳ lớn từ 3m.

lĩnh vực ứng dụng

Làm sạch / Kích hoạt

Lamination / Bonding / Coating / Printing / Plating

Đọc thêm

Etching & Ashing

PR-Ashing / Etching

Đọc thêm

Lớp phủ

Lớp phủ Nano / Hydrophobic / Giảm

Đọc thêm

Sự lắng đọng

Lớp phủ lắng đọng vật liệu khác nhau với AP-PECVD

Đọc thêm

Làm sạch / Kích hoạt

Lamination / Bonding / Coating / Printing / Plating

Đọc thêm

etching & Ashing

PR-Ashing / Etching

Đọc thêm

Lớp phủ

Lớp phủ Nano / Hydrophobic / Giảm

Đọc thêm

sự lắng đọng

Lớp phủ lắng đọng vật liệu khác nhau với AP-PECVD

Đọc thêm

APP NEWArP sản phẩm và tin tức