chất bán dẫn

Fab sự công bằng

quá trình nhắm mục tiêu

 • Quy trình PR Strip trong quy trình sản xuất EUV Potomask
 • Làm sạch mặt nạ ảnh chụp EUV
 • Làm sạch wafer

Quy trình xử lý ArP

 • Thay thế quy trình PR plasma chân không
 • Photomask sau khi phơi sáng Wafer PR
  quy trình làm sạch
 • Quá trình làm sạch Wet

Comment

 • Hiệu suất loại bỏ màng hữu cơ
 • Nâng cao hiệu suất loại bỏ bụi bặm
 • Nâng cao hiệu suất hoạt động

Package sự công bằng

quá trình nhắm mục tiêu

 • Liên kết trực tiếp với wafer

Quy trình xử lý ArP

 • Thay thế quá trình xử lý bề mặt plasma chân không

Comment

 • Tăng hiệu suất hoạt động, giảm ROI