“APP” là một công ty plasma áp suất khí quyển, viết tắt của plasma quá trình Atmospheric, thể hiện dòng chảy mạnh mẽ của parabol trong biểu tượng APP theo nghĩa nó sẽ mở rộng mạnh mẽ qua ngành công nghiệp trong nước và vào các ngành công nghiệp ở nước ngoài.

Nguồn gốc của APP được xây dựng dựa trên các giải pháp kinh doanh,
Logo cũng đề cập đến nội dung giải pháp chứ không phải là tên tiếng Anh của công ty,
Khi được sử dụng với watermark, kinh doanh và giá trị của APP có thể được làm sáng tỏ hơn nữa.

C:100 M:55 C:100 K:21

với trí thông minh và sự sáng tạo tuyệt vời và ý nghĩa của việc nghĩ rằng nó là đúng
trong màu xanh đại diện cho ý chí cứng rắn mà không bao giờ uốn cong
ý nghĩa của một bước tiến
Tôi đã tạo ra sự hòa hợp với màu xanh lam.

Tải xuống Logo

※Nó đại diện cho các đặc tính và biểu tượng của APP, vì vậy bạn không nên bóp méo, biến dạng và lạm dụng chúng bằng cách tuân thủ các quy định và nguyên tắc khi áp dụng.