ArP Lớp phủ nano?

“0.5~50nm”
Công nghệ phủ màng mỏng lớp nano
Sử dụng APP AR Plasma trong điều kiện khí quyển
  • Công nghệ phản ứng plasma chuyên dụng cho Nano coating
  • Công nghệ xử lý plasma chuyên dụng cho Nano Coating
  • bí quyết 20 năm

Nguồn khí

O₂, N₂, CO₂, CF₄, H2, C2F6, C4F8, CH4, C2H2, C2H4,…

siêu thiểu số

Mô hình sợ nước/Hydrophilic

lớp phủ DLC

In phun

Không điều trị

Lớp phủ thiểu số

In nano (UVNIL)

6 Phóng to