Giải pháp làm sạch plasma Quy trình rửa mặt là gì?

Việc loại bỏ các chất bẩn trên bề mặt vật chất là quá trình sử dụng DI Water để loại bỏ các chất bẩn hoặc bụi bẩn bằng cách sử dụng các lực vật lý như brush, siêu âm hoặc tia UV.

việc rửa plasma

Đang làm sạch, kích hoạt

ArP chức năng Điều khiển bề mặt

Cùng một lúc, năm yếu tố kiểm soát

tĩnh điện

Sương mù

Có tổ chức
(Di tích)

Góc tiếp xúc
(năng lượng bề mặt)

Không có hạt