IDP Chuỗi

SiO₂ Lớp phủ Nano

Lớp phủ Nano

Bằng cách phủ các loại vật liệu khác nhau, hiệu suất, và quy trình của các sản phẩm hiện có có thể được cải thiện đáng kể. Công nghệ phủ phim nano có thể được sử dụng để tạo ra nhiều loại phim cách điện, phim bảo vệ và phim chức năng khác nhau.

nét đặc trưng
Lớp phủ nano tùy chọn bằng cách xử lý khí ga trên áp suất khí quyển

 • ~500 mm Xử lý bề mặt lớn
 • Lớp phủ đồng đều
 • đội hình lớn
 • Polymer, Màng mỏng Vô cơ
 • Màng mỏng: PMMA, SiO₂, DACH, Acrylacid
 • Màng mỏng Nanolayer: 5-50 nm
 • Rất dễ kiểm soát độ dày

sự áp dụng

 • Film cách điện cho thiết bị TFT
 • chất cách điện màng nano
 • Bức tường phim nano
 • Phim quang học
 • Lò sưởi sợi carbon
 • ống kính vi mô
 • Gói LED
 • Mặt nạ ảnh chụp
 • Thiết bị RFID