nhân viên mà APP muốn / hệ thống

APP liên tục làm việc, đắm mình trong mọi thứ và thách thức những điều mới mẻ

Nhiệm vụ APP là tạo ra giá trị 10 đô la với công nghệ 1 đô la và chi 10 đô la với giá trị 100 đô la

Chúng tôi chờ đợi một APP mới để hiểu và làm cho giá trị chia sẻ và theo đuổi bởi những APP này.

thông báo tuyển dụng