Thu nhỏ sự công bằng

Quá trình kim loại plasma là quá trình luyện kim từ oxit hoặc halogen bằng cách sử dụng plasma bằng khí khử. Ứng dụng có thể đáp ứng hoặc dung môi đòi hỏi nhiệt độ cao.

AgO Thu nhỏ
  • Mẫu: Khung chì Ag

Trước đây

Sau
CuO Thu nhỏ
  • Mẫu: Khung dẫn đường cu

Trước đây

Sau