ILP Chuỗi

Đặc tả chung

nét đặc trưng

Xử lý bề mặt plasma theo kiểu in-line trên áp suất khí quyển

  • Tiết kiệm chi phí bằng cách cải thiện năng suất và xử lý thân thiện với môi trường
  • Xử lý bề mặt trên nhiều vật liệu khác nhau như Kính, Film, PBC và LCD
  • Giảm lượng tiêu thụ khí đốt và điện năng (so sánh hiện nay là 1/20 đến 1/30)
  • Xử lý bề mặt thân thiện với môi trường mà không có ô nhiễm thứ cấp

Cấu tạo

Quy trình cần thiết về xử lý bề mặt

  • Sản xuất bảng cảm ứng
  • Xử lý trước khi in B/M
  • Xử lý sơ bộ lớp phủ AF/AG
  • Xử lý sơ bộ công tác làm sạch nước
Quét chuỗi
Chuỗi băng chuyền
Cuộn băng chuyền