APP Plasma khắc Nano

etch bề mặt theo điều kiện quy trình trên áp suất khí quyển

IEP Chuỗi

Nano Etching IEP-1000 Series

Chuỗi khắc

Yoga đưa bạn đến với thời điểm hiện tại. Nơi duy nhất có sự sống.

IEP-1000/2000 & Tự động hoá tùy chỉnh