APP Plasma Surface treatment

Thông qua quá trình phát triển plasma RF dựa trên khí Aron của APP, nhiều giải pháp chất lượng cao đã được phát triển và cung cấp cho các lĩnh vực nghiên cứu tiên tiến và sản xuất hàng loạt. APP đang đầu tư nhiều khả năng hơn và đang phát triển các công nghệ quy trình vào việc làm sạch siêu mịn, khắc nano lĩnh vực, lắng đọng và vật liệu sáng tạo.

Xem
ArP hàng loạt
MyPL hàng loạt
ILP hàng loạt

APP Plasma Nano coating

Lớp phủ nano tùy chọn bằng cách xử lý khí ga trên áp suất khí quyển

Xem
IDP 1000
IHP 1000

APP Plasma Nano Etching

etch bề mặt theo điều kiện quy trình trên áp suất khí quyển

Xem
IEP Chuỗi