Ar Plasma mô-đun
Ar Plasma thiết bị
Ar Plasma nghiên cứu

Thiết bị

ArP-C

tổng quan

ArP Conveyor

tính năng
  • Tùy chỉnh
  • Loại bỏ bong bóng trên bảng điều khiển giữa cửa sổ che và phim ITO
  • Nhanh, Dễ dàng áp dụng sản xuất hàng loạt

ArP-S

tổng quan

ArP Giai đoạn di chuyển

tính năng
  • Tùy chỉnh
  • quá trình mô hình hóa
  • Hiệu ứng phủ PR hoặc DFR
truy vấn sản phẩm